Art Education

סדנה בדיפסלוט בדרום אפריקה

פורסם: September 09, 2016

בביקורי בדרום אפריקה, שגרירות ישראל יצרה קשר עם אירגון אפריקה תיקון ודרכו קיימתי סדנה בעיר דיפסלוט.

הנה כמה תמונות מסדנה מרגשת.

 


Bookmark and Share

Comentar


הוסף תגובות


שם:

תגובה:
All rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv