Art Education

המשחק חוצה גבולות

פורסם: January 15, 2014

הרצאה לגננות ממזרח ירושלים כחלק מיום עיון במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
הנאה גדולה לדבר עם הגננות שהיו מקסימות ביותר.
מצפה בכיליון עיניים לעוד עבודה איתן ועם מחנכים פלשתינים נוספים.


Bookmark and Share

Comentar


הוסף תגובות


שם:

תגובה:
All rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv