Art Education

מודי ונור

פורסם: November 13, 2011

בשבוע שעבר נפתחה גלריה חדשה ביפו ושמה נוזהא. התערוכה הראשונה שאצרה הדס קידר נקראת זיגזוגים וכוללת עבודות שעשו אמנים ביחד עם ילדים, בשיתןף פעולה יצירתי.

אני משתתף בעבודות משותפות שעשינו עם שני ילדים מיפו: מחמוד(מודי) ונור.

 

הנה מודי ונור בפתח הגלריה.

מה שבלט בחפצים שהיינו היו פנימיות של אופניים. בכלל יפו מלאה חנויות של מתקני אפניים.

אז מודי התחיל לעשות חיות. עשינו מדוזה ביחד והמשכנו בפיל.

הלאפות הגיעו מחג' כחיל.

היה מעניין 'לצייר' בפנימיות של אפניים.

 

נור הקדיש עצמו לעשיית דיוקן עצמי.

בפתיחת התערוכה הוא הסביר לראש העיר מה הסיבה שבגללה הוא שם כל חלק.

 

כאן תוכלו לראות סרט שלם על הפרויקט של זיגזוגים ונוזהא


Bookmark and Share

Comentar


הוסף תגובות


שם:

תגובה:
All rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv