רשימות אחרונות

משה רבינו

תגובה: April 19, 2009

Tonight is The Passover (Pesach) Seder. Yesterday for my column in Maariv I made a portrait of Moses.

לפרטים נוספיםWoody Allen for Esquire UK

תגובה: February 18, 2009

I have always had a difficult time doing a portrait of a person which I feel I have previously 'done' (a portrait of) well.
Such is the case with Woody Allen.

לפרטים נוספיםחופן של סיפורים

תגובה: November 22, 2008

Una Ma De Contes, (a Handful of Stories) will start airing in Barcelona on K3 TVCat.  Every day at 17:40.

לפרטים נוספיםRon Arad

תגובה: July 11, 2008

Ron Arad,  one of so many sad stories in the Middle East,
is the subject of my column in the Israeli paper Maariv this weekend.

לפרטים נוספיםביצי עין

תגובה: June 28, 2008

That's the type of fan mail sometimes I get.

לפרטים נוספיםניו יורק טיימס

תגובה: April 06, 2008

Im in the middle of working on a TV series for Catalonian TV so this week I spend every afternoon and evening shooting, and in the middle of it all, a call from  Aviva Michaelov from the NY Times Week Review with a job to do a portrait of General David Petraeus.

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv