My Work

נלסון מנדלה

תגובה: August 22, 2016

לקראת ביקורי בדרום אפריקה הכנתי דיוקן של מנדלה.

לפרטים נוספים


1 תגובות


עוד פרקים מתוך 'סדנה' בחינוכית

תגובה: September 12, 2015

הנה עוד כמה פרקים מתוך סדנה המשודרת בטלביזיה החינוכית.

לפרטים נוספיםסרטון ליוזמות קרן אברהם

תגובה: September 09, 2015

לפני חודשיים פנה אלי אנטון גודמן מאירגון קרן אברהם וביקש לעזור להם ליצור מודעות לעובדה שהשנה יום כיפור וחג הקרבן נופלים באותו יום. (זה קורה כל 30 שנה לשנתיים ברציפות).
מיד אמרתי לו שאני עושה את זה וגייסתי קבוצה נהדרת של אנשים לעבוד איתי על זה.

לפרטים נוספיםפרקים מתוך 'סדנה' בטלביזיה החינוכית - עונה 2

תגובה: July 18, 2015

בשבוע שעבר סוף סוף עלתה העונה השניה של התכנית סדנה עם חנוך פיבן לאויר.

השנה החלטנו להתמקד ב-34 שירים ישראלים קלסיים. לילדים ולא רק לילדים.

לפרטים נוספיםהרצאה בכנס בנושא זיהוי פנים

תגובה: June 01, 2015

במרץ, יום לאחר הבחירות הוזמנתי על ידי דר גלית יובל מאוניברסיטת תל אביב להשתתף בכנס בינלאומי משותף עם המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העיברית בנושא זיהוי פנים.

לפרטים נוספיםצילומים לתכנית בטלביזיה החינוכית - עונה חדשה

תגובה: February 05, 2015

החודש התחלנו לצלם את העונה השניה של התכנית "סדנה" בטלביזיה החינוכית.

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv