רשימות אחרונות

ועידת אירגון Teach For All העולמי

תגובה: October 31, 2016

Every now and then a workshop happens which leaves me with a big big smile. A feeling that everything comes together. Such was the workshop at The Global Conference of Teach For All.

 

לפרטים נוספיםהאגודה לזכויות האזרח

תגובה: October 07, 2016

לפני כמה חודשים פנו אלי מהאגודה לזכויות האזרח עם בקשה ליצור איורים עבור קמפיין תמיכה בערכי הדמוקרטיה של מדינת ישראל כמו הזכות לבקר את הממשלה, זכויות המיעוטים, עצמאות בית המשפט העליון, הכלה של ריבוי דעות ומגוון בחברה וכו.

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv