רשימות אחרונות

המשחק חוצה גבולות

תגובה: January 15, 2014

הרצאה לגננות ממזרח ירושלים כחלק מיום עיון במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
הנאה גדולה לדבר עם הגננות שהיו מקסימות ביותר.

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv