רשימות אחרונות

מיצב משפחתי הסתיים

תגובה: December 23, 2012

פרויקט מיצב משפחתי בבית התפוצות בתל אביב הסתיים בחופשת חנוכה.

לפרטים נוספיםטד-אקס ירושלים

תגובה: December 19, 2012

Over 6 months ago I was approached by

the Tedx Jerusalem to talk at the event.
Needless to say I was honored, excited and very nervous about it.
Yes I have spent a lot of my time in the last 5 years lecturing in front of large crowds and gradually my stage freight has been lowered.
However the combination of that strong TED name, with all the associations and comparisons to those wonderful online talks, combined with the rigid time structure of 15 minutes, made me feel somewhat anxious about it through the recent months...

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv