רשימות אחרונות

משה רבינו

תגובה: April 19, 2009

Tonight is The Passover (Pesach) Seder. Yesterday for my column in Maariv I made a portrait of Moses.

לפרטים נוספיםAll rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv