My Work

מיצב משפחתי הסתיים

פורסם: December 23, 2012

פרויקט מיצב משפחתי בבית התפוצות בתל אביב הסתיים בחופשת חנוכה.

מיצב קיר בגודל 12 על 3 מטרים הוקם בסיוען של 2916 משפחות שהשתתפו בסדנאות אשר נערכו בקיץ ובחופשת סוכות. העבודות שהמשפחות יצרו, (בהן תיארו ממה עשויה המשפחה שלהן) צולמו והודפסו על ידי HP Indigo Division

זה המקום להודות שוב לעזוז שבתאי ולכל הצוות באינדיגו ה.פ. אשר היו תומכים ענקיים בפרויקט וגם עבדו מאד קשה על מנת להדפיס ולהדביק את כל הפיקסלים. תודה גם לאגודת ידידי בית התוצות ולקרן נדב על העזרה!

ניתן לראות את המיצב בבית התפוצות ואת תירגומו הוירטואלי באתר:

familymatters.org


Bookmark and Share

Comentar


הוסף תגובות


שם:

תגובה:
All rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv