Art Education

Aulas Creativas (כיתות יצירתיות)

פורסם: February 21, 2013

Aulas Creativas הינה יוזמה לפיתוח חדשנות בחינוך בה אני מעורב בספרד.

הרעיון הוא להשתמש באמנים בתור מעוררי השראה בתוך מערכת החינוך הספרדית וגם להוסיף לכך קהילה בה מורים יפתחו בלוגים וישתפו רעיונות ביניהם.

כל כמה זמן גם נקיים סדנאות ברחבי ספרד כפי שקיימנו בשבוע שעבר בכנס חינוך במדריד.

220 מורים השתתפו בסדנה איתי, הסדנה הגדולה ביותר שהעברתי בספרד.

 


Bookmark and Share

Comentar


הוסף תגובות


שם:

תגובה:
All rights reserved © Hanoch Piven

Design: Moishv